برچسب شده: sn

گیربکس های sn

گیربکس های sn گیربکس های دومحور بادنده هلیکال که روی نوارنقاله هاوامثال آن بسته می شوندبنام گیربکس های SN به بازارعرضه می گردد.   گیربکس مرکب گیربکس مرکب این مجموعه مرکب از طراحی و...