برچسب شده: gearbox

گیربکس های sn

گیربکس های sn گیربکس های دومحور بادنده هلیکال که روی نوارنقاله هاوامثال آن بسته می شوندبنام گیربکس های SN به بازارعرضه می گردد.   گیربکس مرکب گیربکس مرکب این مجموعه مرکب از طراحی و...