برچسب شده: کمپرسور باد

کمپرسور باد

کمپرسورباد ها با سایزهای مختلف و کارایی های متنوع در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که آنها را به دو دسته تکفاز و سه فاز می توان تقسیم کرد.