برچسب شده: پمپ

کمپرسور باد

کمپرسورباد ها با سایزهای مختلف و کارایی های متنوع در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که آنها را به دو دسته تکفاز و سه فاز می توان تقسیم کرد.

پمپ های صنعتی و خانگی

پمپ خانگی: پمپ آب خانگی، جهت افزایش فشار آب خانه، ساختمان، آپارتمان و ویلا ها به کار می رود. متراژ واحد، تعداد شیر ها و همچنین تعداد طبقات عواملی هستند که در انتخاب پمپ...