الکتروگیربکس یا موتورگیربکس

گیربکس های دور ثابت

الکتروگیربکس یا موتورگیربکس

الکتروگیربکس ترکیبی از الکتروموتور و گیربکس می باشد.در یک الکتروگیربکس،گیربکس یک سیستم انتقال و افزایش قدرت است که دور و سرعت الکتروموتور را کم کرده و تبدیل به قدرت(گشتاور خروجی)میکند،یعنی دور خروجی کاهش ولی گشتاور آن بسیار افزایش می یابد.در گیربکس ها روش و کیفیت ساخت چرخنده ها،پوشش یاتاقان،بلبرینگ و دیگر اجزاء بسیار حائز اهمیت است زیرا کیفیت بالای این اجزاء مخصوصا چرخنده ها و شفتها و روانکارها موجب افزایش راندمان و کارایی گیربکس و کاهش دما(پرت حرارتی)و نویز(پرت صوتی)می شود.

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...