گیربکس های حلزونی

گیربکس های حلزونی

گیربکس باچرخ دنده های حلزونی

درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالابوده وهمچنین فضامحدودومی باشدودومحور ورودوخروج دریک امتداد نباشدازگیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که ازچرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گردد.

از کاربردهای آن می توان:

-استفاده در آسانسورها و بالابرهای ساختمانی

-در معادن و حفرچاه ها

-نانوایی ها

-تولیدی های صنعتی و کارخانه ها

-در ماشین آلات تراش و غیره…….

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...