فروش ویژه الکتروموتور

تعداد محدودی الکتروموتور 11 کیلووات 15 اسب 1400 دور سه فاز با قیمت استثنائیی به فروش می رسد .
لطفا جهت سفارش با دفتر شرکت هماهنگی لازم را انجام دهید .