الکتروموتور

الکتروموتور

الکتروموتور

الکتروموتورها مصرف کننده های عمده برق دراغلب کارخانه ها هستند.وظیفه یک الکتروموتور یا موتورالکتریکی تبدیل انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی است.در یک الکتروموتورسه فاز AC جریان از سیم پیچ های الکتروموتور عبورکرده وباعث ایجاد میدان مغناطیسی دواری میشود که این میدان مغناطیسی محور الکتروموتور را میچرخاند.الکتروموتورها به گونه ای طراحی شده اند که این وظیفه را به خوبی انجام دهند.مهمترین و ابتدایی ترین گزینه صرفه جویی در الکتروموتورها مربوط به انتخاب آنها و استفاده از آنها میباشد.

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...